top of page

HET ACTIEPLAN ASBESTAFBOUW

De Vlaamse Overheid stelde het actieplan Asbestafbouw op, met als doel tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. Het plan is opgebouwd in verscheidene mijlpalen:

Asbestdetect bouwt graag mee aan een asbestveilig Vlaanderen! U ook?

ONZE WERKWIJZE

STAP 1: VOORONDERZOEK

Om zich voor te bereiden, zal de asbestdeskundige alle nodige documentatie verzamelen van de eigendom. Nuttige documenten zijn bouwplannen, facturen, andere keuringsattesten... .

HUIS GOED 2.jpg

STAP 3: ANALYSE LABO

De asbeststalen worden opgehaald of binnengebracht bij het labo. De stalen worden grondig onderzocht op aanwezigheid van asbest. 

STAP 4: OPMAAK ATTEST

De bevindingen van het plaatsbezoek en de laboresultaten worden overzichtelijk opgenomen in een inventaris. In het attest worden eveneens adviezen omschreven betreffende beheer of verwijderen van het aanwezige asbestmateriaal.

RESEARCH.jpg

STAP 2: PLAATSBEZOEK

Na aanvraag van een asbestattest, wordt u zo snel mogelijk gecontacteerd om een plaatsbezoek vast te leggen. Bij deze afspraak wordt de gehele eigendom onder de loep genomen, om de aanwezigheid van asbest te onderzoeken. Tijdens deze visuele inspectie worden eveneens stalen genomen van verdachte materialen.

ONLINEPC.jpg

Na opmaak, wordt het attest geregistreerd in de database van OVAM. Pas na de registratie kan het attest volledig afgerond worden. De inventaris wordt per mail naar u doorgezonden. U kan het attest eveneens digitaal terugvinden in uw woningpas.

STAP 5: AFLEVEREN ATTEST

Persoonlijk

Een persoonlijke aanpak met één betrouwbaar aanspreekpunt.

Professioneel

U kan rekenen op een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie.

Efficiënt

Een vlotte en nauwkeurige dienstverlening.

bottom of page